Huisvesting arbeidsmigranten Bollenstreek blijft probleem

Agrarisch nieuwsblad Nieuwe Oogst publiceert het onderzoek van bureau Decisio over de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten in de Duin- en Bollenstreek. Het aantal arbeidsmigranten dat in de Duin- en Bollenstreek werkt, stijgt de komende jaren van ruim tien- naar vijftienduizend in 2030. En dat terwijl de huisvesting van tijdelijke werknemers nu al ontoereikend is.

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/22/huisvesting-arbeidsmigranten-bollenstreek-blijft-probleem