Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten

De Taskforce is gestart in Noord- en Zuid-Holland, maar is inmiddels actief in - en wordt gevormd door participanten uit - heel Nederland. De taskforce werkt aan het oplossen van de problematiek van te weinig goede huisvesting voor internationale medewerkers.

Dit doet de Taskforce vanuit haar achtergrond en kennis en op basis van de noodzaak om 150.000 bedden voor tijdelijk in Nederland werkzame arbeidsmigranten te realiseren.

Om dat te bereiken zet de Taskforce het onderwerp breed op de politieke agenda en werkt samen met overheden aan het vinden en ontwikkelen van locaties waar huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden gerealiseerd.

Via haar website zorgt de Taskforce voor informatievoorziening aan Raads-, Staten- en Kamerleden, het bedrijfsleven, betrokken omwonenden en het algemeen publiek.